Σας ενημερώνουμε ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με κατεύθυνση "Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων"/"Risk Management" ισχύει για τα έτη εισαγωγής 2015-2017. Για το ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2018-2019 παρακαλούμε  επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://appliedriskmanagement.econ.uoa.gr/

Αγαπητή υποψήφια φοιτήτρια,

αγαπητέ υποψήφιε φοιτητή,

Σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση  Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ)" με κατεύθυνση τη «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων» που προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι η μικτή, δηλαδή πραγματοποιείται τόσο με τη χρήση συμβατικού συστήματος(διδασκαλία σε αίθουσα) όσο και με τη χρήση μεθόδων εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη διαχείριση κεφαλαίων και στη διαχείριση κινδύνων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ο συνδυασμός των γνωστικών αντικειμένων της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης και των ποσοτικών μεθόδων. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργιά του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γνώσεων στα νέα δεδομένα της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις αποτελεσματικά και να ηγούνται στο δυναμικό και ανταγωνιστικό τοπίο των αγορών χρήματος και κεφαλαίων. Οι απόφοιτοι του προγράμματος  θα μπορούν να απασχοληθούν στις διευθύνσεις διαχείρισης κινδύνου τραπεζικών οργανισμών και μεγάλων επιχειρήσεων και γενικότερα στις οικονομικές διευθύνσεις ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Σας ευχόμαστε ολόψυχα να γίνετε και εσείς σύντομα μέλος της κοινότητας των αποφοίτων μας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ο Διευθυντής του Προγράμματος,

Νικόλαος Μυλωνάς

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής