Αρχική σελίδα » Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το ΠΜΣ ΔΔΟΜΟ με κατεύθυνση τη Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων με τους εξής τρόπους:

  • Με e-mail στη διεύθυνση riskmanagement@econ.uoa.gr στο οποίο θα έχουν επισυνάψει την αίτηση (αποκλειστικά σε μορφή doc) καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

 

Στο e-mail αποστολής της αίτησης συμμετοχής, οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Ηλεκτρονικά αρχεία (π.χ. σκαναρισμένα) όλων των Πανεπιστημιακών Τίτλων καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία
  • Ηλεκτρονικό αρχείο της αστυνομικής ταυτότητας
  • Πρόσφατη φωτογραφία
  • Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά από τα άτομα που υπογράφουν την επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση riskmanagement@econ.uoa.gr. Εάν οι συστατικές επιστολές είναι σε έγχαρτη μορφή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις καταθέσουν σε κλειστό φάκελο στα γραφεία του ΠΜΣ.